Wap Alto čistilni sistemi d.o.o.
Čistilna tehnika za vsakogar
Tel: 01 520 62 00
E-mail: prodaja@wap-alto.si

Zgodovina

Začetki podjetja Wap ALTO segajo v leto 1957, ko je gospod Guido Oberdorfer ustanovil podjetje Oberdorfer Maschinen GmbH v Bellenbergu pri Ulmu v Nemčiji. Ukvarjal se je s proizvodnjo visokotlačnih aparatov za pranje. Leta 1967 se je podjetje preimenovalo v Wap Reinigungssysteme GmbH in to ime ohranilo do leta 2001, ko se je preimenovalo v ALTO Deutschland GmbH.

Začetki Wap-a v nekdanji Jugoslaviji segajo v leto 1963, ko je omenjeno nemško podjetje po potresu v Skopju podarilo prizadetemu mestu 40 visokotlačnih aparatov. To je bil za tiste čase kar zajeten znesek, če se zavedamo, da je takrat stal en visokotlačni aparat toliko kot osebni avtomobil Ford Taunus.

Leta 1975 je bila sklenjena servisna pogodba med Wap Reinigungssysteme GmbH in Komunalnim podjetjem Ljubljana, TOZD Komunalna oprema. Kasneje se je TOZD Komunalna oprema pridružil podjetju RIKO Ribnica. Leta 1979 je bila sklenjena kooperacijska pogodba z RIKO Ljubljana, kjer so proizvajali nekaj modelov visokotlačnih aparatov. Ta pogodba se je iztekla, ko je bilo leta 1990 ustanovljeno hčerinsko podjetje Wap čistilni sistemi d.o.o. iz Ljubljane, ki je začelo delovati 01.03.1991.

V začetku leta 2001 je podjetje prešlo v 100 % slovensko lastništvo. Ker smo se zavedali, da marsikomu že sam pojem »Wap« pomeni visokotlačni aparat za pranje, smo se odločili, da v Sloveniji ta naziv obdržimo in mu dodamo ime ALTO, ki ga od začetka leta 2001 nosi tudi podjetje v Nemčiji.
Natisni stran natisni stran Priporočite nas priporočite nas